Despatx professional amb serveis jurídics exclusius de l’àmbit penal

Des dels seus inicis, el despatx, sota la direcció de l’Eloi Castellarnau, s’ha configurat com una proposta definida pel dret penal. Això és fruit, d’una banda, de la vocació per aquesta especialitat dels seus fundadors, així com de l’altra, d’una ferma creença en l’especialització del servei jurídic de les boutiques legals com un model d’excel•lència en la prestació de serveis legals.

Eloi Castellarnau - Castellarnau Abogados Penalistas

Despatx penal compromès amb la formació i les oportunitats professionals

En aquesta mateixa línia s’ha mantingut sempre un ferm compromís del despatx amb el dret penal a nivell acadèmic, incorporant docents universitaris i mantenint llaços amb diverses universitats del nostre país. Sempre s’ha tingut una preferència pel dret penal econòmic, cobrint així l’ampli espectre i coneixement que comporta aquesta disciplina.

Bufet de serveis legals amb cobertura nacional i internacional

El despatx abasta l’assessorament jurídic i representació en tot el territori nacional, l’assumpció de la defensa jurídica en tots els tribunals estatals, així com la representació en aquells recursos o procediments europeus o internacionals en què el client prengués part.

Entenem, a més, que el dret penal té un component subjectiu que fa que el client necessiti contacte directe, fluid i urgent amb els advocats que conformen l’equip del despatx.

Les urgències en aquest camp poden sorgir en qualsevol moment i cal que el client compti amb un telèfon d’atenció 24 hores.

Amb la finalitat d’apropar-nos al client i poder acompanyar-lo en tot moment oferim el servei 24hours.