Joaquim Bages

Joaquim Bages - Castellarnau Penalistas

Advocat penalista – Professor de Dret Penal de la Universitat de Barcelona

Formació
Doctor en Dret i Ciències Polítiques, amb qualificació excel•lent “cum laude” i premi extraordinari de doctorat.

Activitat professional
Professor de Dret Penal a la Universitat de Barcelona.
Professor de Dret Penal a l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona.
Autor de diferents monografies individuals.
Autor de diversos articles a revistes especialitzades en dret penal.
Membre del Grup d’Investigació Consolidat en Dret Penal i Política Criminal de la Universitat de Barcelona així com d’altres projectes d’investigació.

Especialitats

  • Dret penal econòmic
  • Dret penal societari i delicte fiscal
  • Delictes de perill abstracte