El nostre soci director, Eloi Castellarnau, ha estat entrevistat al programa econòmic de la Cadena Cope, Duros a 4 Pessetes, per parlar de la responsabilitat derivada dels incendis forestals. Per començar, Castellarnau explica que és un tipus de delicte greu que pot comportar una pena de fins 20 anys de presó si s’estima un possible risc per les persones.

En quest sentit, Castellarnau, diferencia entre empresa i particular, ja que actualment la llei no preveu que una empresa pugui respondre penalment davant la justícia en el cas de que un incendi sigui provocat per negligència seva. El que sí preveu la llei –explica Castellarnau– és que la persona física responsable de complir els protocols i normes necessàries o qui tingui les funcions delegades de control i manteniment pot actuar com a responsable civil en aquests casos.

Finalment, el soci director de Castellarnau Penalistas ha explicat que els particulars tenen una doble responsabilitat: d’una banda, han de complir la normativa administrativa vigent al territori forestal i, d’altra, la responsabilitat penal davant la imprudència que doni lloc a un incendi